hồ sơ CIA giải mật

tin tức về hồ sơ CIA giải mật mới nhất

Âm mưu của Bin Laden qua hồ sơ CIA giải mậticon
Thế giới02/11/20170

Âm mưu của Bin Laden qua hồ sơ CIA giải mật

CIA vừa công bố gần 470.000 tài liệu thu được trong vụ triệt hạ trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.