hồ thuỷ điện

tin tức về hồ thuỷ điện mới nhất

Kỷ lục cấy lúa, hơn 15 ngày xong trên nửa triệu haicon
Thị trường28/12/20190

Kỷ lục cấy lúa, hơn 15 ngày xong trên nửa triệu ha

Năm nay, lượng nước thiếu hụt của các hồ chứa lớn hơn 7 tỷ m3so với mực nước thiết kế. Do đó, cố gắng phấn đấu chỉ có 15-20 ngày phải xong cây xong hết 546.000ha nhằm góp phần tiết kiệm nước.