hỗ trợ khó khăn do covid-19

tin tức về hỗ trợ khó khăn do covid-19 mới nhất

Có tình trạng tiền hỗ trợ Covid-19 đi vào nhà giàu, người chết trong danh sách hưởngicon
Thời sự03/07/20200

Có tình trạng tiền hỗ trợ Covid-19 đi vào nhà giàu, người chết trong danh sách hưởng

Vẫn còn xảy ra tình trạng đưa nguời chết vào danh sách, tiền hỗ trợ người nghèo đi vào nhà giàu khi triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.