hỗ trợ việc làm

tin tức về hỗ trợ việc làm mới nhất

6,5 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho một số đối tượngicon
Đời sống04/12/20180

6,5 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho một số đối tượng

Năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) sẽ dành 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn.