hoà hợp dân tộc

tin tức về hoà hợp dân tộc mới nhất

Vị Đại sứ lên truyền hình Pháp bác chuyện 'tắm máu' trả thùicon
Thời sự28/04/20150

Vị Đại sứ lên truyền hình Pháp bác chuyện 'tắm máu' trả thù

Ông Nguyễn Khánh xin gặp tôi trưa 30/4/1975 và hỏi: "Bây giờ các anh đã thắng rồi thì những người như tôi còn có ích gì nữa không?".