Hoạ sĩ Ái Việt

tin tức về Hoạ sĩ Ái Việt mới nhất

Họa sĩ 70 tuổi đi dọc Việt Nam vẽ hơn 2.000 chân dung mẹ anh hùngicon

Họa sĩ 70 tuổi đi dọc Việt Nam vẽ hơn 2.000 chân dung mẹ anh hùng

Hơn 2.000 bức chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng là những nét thời gian khác nhau, những nếp gấp đau thương, mất mát và bi hùng tái hiện qua tranh họa sĩ Đặng Ái Việt.