hoãn V-League 2020

tin tức về hoãn V-League 2020 mới nhất

Tuyển Việt Nam vỡ kế hoạch, thầy Park có ngay phương án Bicon

Tuyển Việt Nam vỡ kế hoạch, thầy Park có ngay phương án B

V-League phải tạm dừng lần thứ 2, kéo theo kế hoạch tuyển Việt Nam bị lỡ dở buộc thầy Park phải sử dụng phương án mở.