Hoàng Đình Giong

tin tức về Hoàng Đình Giong mới nhất

Hoàng Đình Giong: Người học trò xuất sắc của Bác Hồicon
Chính trị01/06/20190

Hoàng Đình Giong: Người học trò xuất sắc của Bác Hồ

Hoàng Đình Giong, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.