hoạt động thông tin cơ sở

tin tức về hoạt động thông tin cơ sở mới nhất

Loa phường: Muốn đến lòng người thì phải đi qua lòng mìnhicon

Loa phường: Muốn đến lòng người thì phải đi qua lòng mình

"Các ông Chủ tịch phường, xã hãy nhớ rằng, chiếc loa phường muốn đến được lòng người thì phải đi qua lòng mình trước đã".