học bổng Toán học

tin tức về học bổng Toán học mới nhất

Cấp học bổng hơn 7 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên giỏi toánicon
Khoa học13/08/20170

Cấp học bổng hơn 7 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên giỏi toán

Đó là tổng số tiền học bổng mà Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 cấp cho các học sinh, sinh viên ngành Toán năm học 2016-2017.