Học cao học

tin tức về Học cao học mới nhất

Nghĩ về vụ cán bộ học Master ở Mỹ về chạy Grabicon
TuanVietNam03/07/20190

Nghĩ về vụ cán bộ học Master ở Mỹ về chạy Grab

 - Công việc nhập dữ liệu, chạy Grab không cần phải học cao nhưng học cao chưa chắc làm tốt một công việc đơn giản nếu không thổi hồn vào nó.