học sinh chậm tiến

tin tức về học sinh chậm tiến mới nhất

Không biết đọc, biết viết vẫn được lên lớp 3icon
Góc phụ huynh21/03/20190

Không biết đọc, biết viết vẫn được lên lớp 3

Đã lên lớp 3, nhưng một học sinh ở Hà Tĩnh vẫn không đọc được, không biết ghép vần để viết, các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 không biết làm.