học tập từ xa

tin tức về học tập từ xa mới nhất

Cách dùng Zoom an toàn, bảo mật thông tinicon
Góc nhìn03/04/20200

Cách dùng Zoom an toàn, bảo mật thông tin

Người dùng cần lưu ý 4 mẹo, đó là: luôn cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất; sử dụng mật khẩu trong các cuộc họp; sử dụng tính năng “Waiting room”; và quản lý chia sẻ màn hình.