hội chứng ADHD

tin tức về hội chứng ADHD mới nhất

Tăng động giảm chú ý: Hiểu đúng để can thiệp kịp thờiicon
Sức khỏe12/08/20190

Tăng động giảm chú ý: Hiểu đúng để can thiệp kịp thời

ADHA hay còn gọi là “tăng động giảm chú ý” là căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ mắc ADHD là 3,01%, có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.