Hội đồng liên nghị viện ASEAN

tin tức về Hội đồng liên nghị viện ASEAN mới nhất

AIPA 41: Các nghị viện nhất trí phát triển kinh tế số trong đại dịch Covid-19icon
Quốc hội10/09/20200

AIPA 41: Các nghị viện nhất trí phát triển kinh tế số trong đại dịch Covid-19

Các nghị viện trong thành viên AIPA nhất trí thúc đẩy phát triển kinh tế số, tận dụng cơ hội cách mạng 4.0, khắc phục bất lợi từ việc đóng cửa nền kinh tế, giãn cách xã hội do Covid-19.