Hội đồng Quốc phòng an ninh

tin tức về Hội đồng Quốc phòng an ninh mới nhất

Trình QH phê chuẩn Thủ tướng làm Phó Chủ tịch HĐ quốc phòng an ninhicon
Quốc hội11/04/20160

Trình QH phê chuẩn Thủ tướng làm Phó Chủ tịch HĐ quốc phòng an ninh

QH miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng thôi làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh.