hội nghị hiệp thương

Cập nhập tin tức hội nghị hiệp thương

Đừng bỏ qua người có khát vọng cống hiến

Thiếu tướng Lê Mã Lương mong muốn kỳ bầu cử này bầu ra những ĐBQH có tình yêu với đất nước.

Hiệp thương lần 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu QH

Hội nghị hiệp thương lần 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu QH được tổ chức vào hôm nay.