hội nghị thượng đỉnh khí hậu Paris

Cập nhập tin tức hội nghị thượng đỉnh khí hậu Paris

COP21: Thời điểm hệ trọng với Hội nghị Thượng đỉnh Paris

Hội nghị Thượng đỉnh Biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc tại Paris đã qua tuần lễ đầu tiên. Và năm ngày cuối cùng đã bắt đầu. Văn bản quan trọng nhất đang trong thời điểm quyết định.

Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP21 khai mạc tại Paris

Ngày 30/11/2015, Hội nghị thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) đã chính thức khai mạc tại Paris.

Sự kiện mới trước Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Paris

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP 21) tại Paris (Pháp) đã ấn định từ một năm trước đây, khi kết thúc Hội nghị COP 20 ở Lima (Peru), bỗng được đẩy sớm lên một ngày.