hội nghị thượng đỉnh mỹ - triều tiên

tin tức về hội nghị thượng đỉnh mỹ - triều tiên mới nhất

Vietcombank cung cấp dịch vụ tiền tệ tại Trung tâm báo chíicon
Kinh Doanh28/02/20190

Vietcombank cung cấp dịch vụ tiền tệ tại Trung tâm báo chí

Là ngân hàng Việt Nam duy nhất phục vụ tại Trung tâm báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Vietcombank đã đặt quầy thu đổi ngoại tệ, máy ATM với chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất.