Hội nhập kinh tế quốc tế

tin tức về Hội nhập kinh tế quốc tế mới nhất

Nghị quyết TƯ về hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quảicon
Chính trị06/11/20160

Nghị quyết TƯ về hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả

Tổng Bí thư ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.