Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng

tin tức về Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng mới nhất

Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng Việt Nam 2020 vinh danh công nhân VINADIC M&Eicon
AMACCAO10/12/20200

Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng Việt Nam 2020 vinh danh công nhân VINADIC M&E

Tại Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng, lần đầu tổ chức theo hình thức thi thật, làm thật, nghiệm thu thật tại công trường đang thi công, VINADIC M&E là một trong những đơn vị có nhiều công nhân đoạt giải nhất, với 3 Bàn tay vàng, 9 Thợ giỏi.