hôi thịt trâu

Cập nhập tin tức hôi thịt trâu

Nhóm người "hôi" thịt trâu thừa nhận việc làm của mình sai trái và tỏ ra rất hối hận.