Thông tin do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt trên 15 nghìn lượt người, tăng 42,4% so với tháng 10/2021.

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-1

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-2

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-3

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-4

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-5

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-6

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-7

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-8

Hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11-9

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn