họp báo ngoài trời

Cập nhập tin tức họp báo ngoài trời

Dường như việc tổ chức họp báo ngoài trời vào mùa đông ở Canada không phải là một ý tưởng hay.