hợp nhất sở

tin tức về hợp nhất sở mới nhất

Lào Cai tiên phong hợp nhất Sở GTVT với Xây dựngicon
Chính trị13/07/20180

Lào Cai tiên phong hợp nhất Sở GTVT với Xây dựng

Lào Cai vừa có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 sở GTVT và Xây dựng.