Housinco Premium

tin tức về Housinco Premium mới nhất

Cảnh giác việc giao dịch mua nhà tại Dự án 'Housinco Premium'icon
Đầu tư13/05/20190

Cảnh giác việc giao dịch mua nhà tại Dự án 'Housinco Premium'

Quá trình thực hiện, Housinco đã thay đổi thiết kế, nâng cao tầng dự án (từ 18 tầng lên 27 tầng và hiện nay là 31 tầng), thay đổi tên gọi của dự án “Housinco Premium” khi chưa có ý kiến đồng thuận của Báo Thanh tra.