hủy đấu thầu quốc tế

tin tức về hủy đấu thầu quốc tế mới nhất

Huỷ thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam, một nửa hồ sơ có yếu tố Trung Quốcicon
Đầu tư14/10/20190

Huỷ thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam, một nửa hồ sơ có yếu tố Trung Quốc

Trong số 60 hồ sơ dự thầu quốc tế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tới 30 hồ sơ có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư Trung Quốc.