Huỷ hôn

Cập nhập tin tức Huỷ hôn

Vừa về tới nhà anh, tôi lập tức hủy hôn vì thấy cảnh tượng này

Yêu nhau gần 2 năm, tôi và anh mới tính đến chuyện cưới nhau. Ngày gần về nhà anh ra mắt, anh đã nói với tôi, nhà anh không giàu có gì, mong tôi cố gắng, thông cảm cho anh, rồi khi có điều kiện sẽ mua nhà.