huy vọng vốn

tin tức về huy vọng vốn mới nhất

Luxstay nhận thêm 3 triệu USD từ các nhà đầu tưicon

Luxstay nhận thêm 3 triệu USD từ các nhà đầu tư

Ngày 02/01/2019, Luxstay công bố đã triển khai vòng gọi vốn Bridge Round với tổng số tiền đã huy động lên tới 3 triệu USD  từ các nhà đầu tư : CyberAgent Ventures, Y1 Ventures, cùng 1 số nhà đầu tư khác.