Huỳnh Cách Mạng

tin tức về Huỳnh Cách Mạng mới nhất

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCMicon
Chính trị15/05/20190

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Cách Mạng, để nhận nhiệm vụ mới.