Huỳnh Thành Đạt

tin tức về Huỳnh Thành Đạt mới nhất

Ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệicon
Quốc hội12/11/20200

Ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM, giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thay ông Chu Ngọc Anh.