Huỳnh Thục Vy

tin tức về Huỳnh Thục Vy mới nhất

Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tùicon

Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù

Vy phun sơn lên 2 lá Quốc kỳ cắm trước nhà dân vào ngày lễ kỷ niệm, rồi chụp ảnh đăng lên facebook.