Huỳnh Vĩnh Ái

tin tức về Huỳnh Vĩnh Ái mới nhất

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: Đây là bài học không đáng cóicon
Thời sự06/06/20170

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: Đây là bài học không đáng có

"Tôi nhận khuyết điểm trước Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và sẽ kiểm điểm giải trình gửi Bộ trưởng. Đây là bài học không đáng có trong sự nghiệp của tôi".