I.O.I

tin tức về I.O.I mới nhất

I.O.I thảo luận dời lịch tái hợp sang 2020icon
Thế giới sao22/10/20190

I.O.I thảo luận dời lịch tái hợp sang 2020

 - Trước đó, I.O.I từng dời lịch trở lại từ tháng 10 sang tháng 12.