In photos: rush hour hits Hanoi

Cập nhập tin tức In photos: rush hour hits Hanoi