inernet Việt Nam

tin tức về inernet Việt Nam mới nhất

Internet Việt Nam: 20 năm phát triển và những bước tiến vượt bậcicon
Công nghệ22/11/20170

Internet Việt Nam: 20 năm phát triển và những bước tiến vượt bậc

Sau 20 năm phát triển từ ngày chính thức kết nối mạng toàn cầu 19/11/1997, Internet Việt Nam đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội hiện nay và tương lai với cuộc cách mạng 4.0.