01

Tổng bí thư được bầu
làm Chủ tịch nước

sự kiện nổi bật năm 2018

02

Tăng trưởng GDP
cao nhất kể từ 2008

sự kiện nổi bật năm 2018

03

2018: Lò rực hồng và
chỉ đạo của Tổng bí thư

sự kiện nổi bật năm 2018

04

Thi THPT quốc gia 2018:
Gian lận thi cử chưa từng có

sự kiện nổi bật năm 2018
vietnamnet
sự kiện nổi bật năm 2018
sự kiện nổi bật năm 2018

08

Bóng đá Việt Nam và
những câu chuyện cổ tích năm 2018

sự kiện nổi bật năm 2018

05

Cách mạng tinh gọn bộ máy 2018:
Bỏ êm 6 tổng cục Bộ Công an

sự kiện nổi bật năm 2018

06

Những đại án chấn động

sự kiện nổi bật năm 2018

07

Nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh,
xóa bỏ “trên nóng dưới lạnh”

sự kiện nổi bật năm 2018

09

Sai phạm 16 năm
ở Thủ Thiêm

sự kiện nổi bật năm 2018

10

Thành lập “siêu ủy ban”
quản lý vốn nhà nước

sự kiện nổi bật năm 2018