DIỄN BIẾN MỚI NHẤT DỊCH COVID-19

( . Nguồn: WHO, Bộ Y Tế Việt Nam)
THẾ GIỚI
loading
VIỆT NAM
loading

BIỂU ĐỒ SỐ CA NHIỄM TẠI VIỆT NAM

loading

BIỂU ĐỒ SỐ CA NHIỄM TRÊN THẾ GIỚI

loading

Số ca nhiễm tại Việt Nam:

Tỉnh / Thành phố

Tổng số

Hồi phục

loading