IPO gần 200 triệu cổ phần Tổng công ty Sông Đà

tin tức về IPO gần 200 triệu cổ phần Tổng công ty Sông Đà mới nhất

IPO gần 200 triệu cổ phần Tổng công ty Sông Đàicon
Dự án03/10/20170

IPO gần 200 triệu cổ phần Tổng công ty Sông Đà

Không chào bán cho cổ đông chiến lược theo phương án được duyệt trước đó, Tổng công ty Sông Đà sẽ tổ chức bán đấu giá công khai (IPO) toàn bộ gần 200 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ ra bên ngoài.