ISAAA

tin tức về ISAAA mới nhất

100% đậu tương nhập ngoại là biến đổi genicon
Kinh Doanh04/02/20150

100% đậu tương nhập ngoại là biến đổi gen

 Việt Nam đang phải nhập khẩu tới 93% đậu tương và chỉ có 7% là hàng sản xuất trong nước. 100% số đậu tương nhập khẩu là sản phẩm biến đổi gen.