isocert

Cập nhập tin tức isocert

ISOCERT cung cấp dịch vụ đanh giá và cấp giấy chứng nhận ISO, chứng nhận chất lượng (Hợp chuẩn, hợp quy) đảm bảo sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu - điều kiện để lưu hành hàng hóa trên thị trường, tham gia vào chuỗi cung ứng.