JCCI

tin tức về JCCI mới nhất

50% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam đầu tư công nghiệp hỗ trợ.icon

50% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam đầu tư công nghiệp hỗ trợ.

Trong số 1.800 doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tại Việt Nam, có đến một nửa số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ