Joseph Stalin

tin tức về Joseph Stalin mới nhất

Ngày này năm xưa: Đường tới đỉnh cao quyền lực của Stalinicon
Hồ sơ05/03/20180

Ngày này năm xưa: Đường tới đỉnh cao quyền lực của Stalin

Ngày 5/3/1953, Joseph Stalin, người đã lãnh đạo nhân dân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, đã qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô Moscow.