Julius Caesar

tin tức về Julius Caesar mới nhất

Ngày này năm xưa: Nguồn gốc ra đời của Tết Dương lịchicon
Hồ sơ01/01/20190

Ngày này năm xưa: Nguồn gốc ra đời của Tết Dương lịch

Vào năm 45 trước Công nguyên, Đế quốc La Mã đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới chọn ngày 1/1 là ngày Năm mới.