kế hoạch sản xuất

tin tức về kế hoạch sản xuất mới nhất

PVN vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018icon
Kinh Doanh08/01/20190

PVN vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2018

Năm 2018 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy công ty mẹ, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh...