KemTràngTiền

tin tức về KemTràngTiền mới nhất

Kem Tràng Tiền: Phi vụ 500 tỷ bất thànhicon
Kinh Doanh16/11/20150

Kem Tràng Tiền: Phi vụ 500 tỷ bất thành

Kể từ năm 2013, Kem Tràng Tiền đã trở thành công ty con của Ocean Hospitality nhưng sau đó không lâu, Kem Tràng Tiền đã có ông chủ mới.