khắc phục hậu quả bom mìn

tin tức về khắc phục hậu quả bom mìn mới nhất

Để trẻ em VN bước đi an toàn, không còn sợ bom mìnicon
Thời sự15/03/20170

Để trẻ em VN bước đi an toàn, không còn sợ bom mìn

“Mục tiêu rất đơn giản: Làm cho VN không còn ảnh hưởng của bom mìn và để người dân, trẻ em VN bước đi an toàn”, Đại sứ Mỹ Osius phát biểu.