Khách sạn

tin tức về Khách sạn mới nhất

Có gì trong khách sạn ma ám từng đón tiếp sát nhân hàng loạt?icon
Thị trường13/09/20190

Có gì trong khách sạn ma ám từng đón tiếp sát nhân hàng loạt?

Khách sạn Cecil ở Los Angeles được cho là nơi lui tới thường xuyên của những kẻ sát nhân hàng loạt và nạn nhân.