khai báo Hải quan

tin tức về khai báo Hải quan mới nhất

Số tiền, vàng mang theo khi xuất, nhập cảnh để không bị phạticon
Tài chính08/12/20190

Số tiền, vàng mang theo khi xuất, nhập cảnh để không bị phạt

Người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh nếu mang theo ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD hay ngoại tệ khác tương đương hoặc mang trên 15.000.000 đồng và từ 300g vàng trở lên thì phải khai báo hải quan.