khai thác bauxite,Đổi bauxite lấy khoản vay 2 tỷ USD, dễ rơi vào bẫy nợ Trung Quốc
 
 

khai thác bauxite

tin tức về khai thác bauxite mới nhất

Đổi bauxite lấy khoản vay 2 tỷ USD, dễ rơi vào bẫy nợ Trung Quốcicon
Đầu tư25/11/20190

Đổi bauxite lấy khoản vay 2 tỷ USD, dễ rơi vào bẫy nợ Trung Quốc

Trung Quốc vừa công bố cấp vốn giai đoạn một cho một dự án xây cầu tại Ghana, một phần của thỏa thuận cho vay trị giá 2 tỷ USD nhằm đổi lấy quyền khai thác bauxite.